Ministerstwo Zdrowia 
 

Dodatkowe informacjeWnioski o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2001 rozpatrywane były zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim /Dz. Urz. MEN z dnia 4 marca 1991 r./ (zał. nr 1) oraz zgodnie z zasadami rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich (zał. nr 2). Zasady te będą zmodyfikowane.
Z dniem 1 stycznia 2003 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim. /Dz. U. Nr 121, poz. 1036 z dnia 31 lipca 2002 r./ (zał. nr 3), zgodnie z którym rozpatrywane będą wnioski o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za rok 2002.
Attachments : zal1.doc zal2.doc zal3.docPrintBack


Number of visitors: 3315

 
2001-2003 © by Ministerstwo Zdrowia. Powered by activeweb integrator activeweb