Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
tekst rozporządzenia podpisany przez Ministra Zdrowia
(Dz.U.06.247.1817) → opublikowane 28 grudnia 2006 rokuProjekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
wersja przekazana do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 lipca 2006 roku

Uwagi do projektu rozporządzenia

Zestawienie uwag


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.