Narodowy Program Zdrowia


Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 - 2015
przyjęty Uchwałą Nr. 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 - 2015


Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Prezentacja wyników badań realizowanych w wybranych gminach
Prezentacja wyników badań realizowanych w wybranych gminach


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.