Wyjaśnienia - w związku z pojawiającymi się w niektórych mediach nieprawdziwymi informacjami o rzekomym braku leków dla chorych na białaczkę i szpiczaka


MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 19 kwietnia 2013 r.W związku z pojawiającymi się w niektórych mediach nieprawdziwymi informacjami o rzekomym braku leków dla chorych na białaczkę i szpiczaka wyjaśniam:

Leki te są i będą dostępne dla pacjentów w ramach tzw. chemioterapii niestandardowej. W Ministerstwie Zdrowia w ostatnim czasie prowadzono negocjacje z producentem tych leków. Rozmowy zakończyły się porozumieniem, które gwarantuje pacjentom ciągły dostęp do specyfików. Z uwagi na niestandardowy sposób finansowania informacje te nie są publikowane w ramach obwieszczenia.
Niezależnie od ostatnich negocjacji firma złożyła wniosek refundacyjny dotyczący dostępności leku w ramach chemioterapii, który jest procedowany.
Informacje mówiące o braku dostępu pacjentów do leków lub przerwaniu terapii są nieprawdziwe.
Publikowanie takich informacji jest niepotrzebnym narażaniem ludzi dotkniętych chorobą nowotworową na dodatkowy stres.

/-/Krzysztof Bąk
Rzecznik Prasowy© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.