PROJEKT USTAWY o produktach biobójczych


Rozdzielnik


Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2014 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 26 lutego 2014 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
katarzyna.postek@urpl.gov.plPROJEKT USTAWY o produktach biobójczych

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.