PROJEKT USTAWY o produktach biobójczychUR.DP.PPR.024.848.2013.APUR.DP.PPR.024.849.2013.APPrzekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych
w dniu 25 października 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa przy uzgodnieniach
w dniu 8 listopada 2013 roku

Termin zgłaszania uwag upływa przy konsultacjach społecznych
w dniu 15 listopada 2013 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
dorota.kedzinska@urpl.gov.plPROJEKT USTAWY o produktach biobójczych

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.