„Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014“


Nazwa programu zdrowotnego

„Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2009-2014“

Skrótowy opis działań realizowanych w ramach programu


W ramach programu wykonywane są działanie profilaktyczne w zakresie chorób wrodzonych w oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną oraz prace rozwojowe zgodne z aktualnym postępem w świecie, tj. badania przesiewowe noworodków w kierunku hipotyreozy (cała populacja), badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii (cała populacja), badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy (cała populacja), badania przesiewowe w kierunku rzadkich wad metabolizmu (zapoczątkowanie w 2010 r.).


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.