Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego.

Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia -
załącznik nr 1 cz.1.
załącznik nr 1 cz.2.
2. Formularz oferty - załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy - załącznik nr 4.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.