Pytania i wyjaśnienia
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-4882-5/AB/10 18.10..2010 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-4882/AB/10

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przygotowanie edytorskie, druk, oprawę i dostarczenie publikacji, wpłynęły następujące zapytania:
1. czy publikacje mają nr ISBN
2. proszę o uszczegółowienie co oznacza powlekanie materiałem odpornym na wilgoć- czy
wystarczy folia jednostronnie, czy konieczne jest laminowanie?


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Ad 1. nasze publikacje nie mają nr ISBN
Ad 2. wystarczy folia jednostronna


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.