Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa czterech nowych mobilnych punktów poboru krwi, na bazie wysokopokładowego autobusu turystycznego, fabrycznie nowych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2014 roku dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Katowicach, Wałbrzychu oraz Warszawie
ZZP-75/14


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.