Ogłoszenia o zamówienia


Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki
ZZP-69 - ZZP-74


ZZP-69

ZZP-70

ZZP-71

ZZP-72

ZZP-73

ZZP-74
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.