Ogłoszenie o wyborze


zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy koncentratu ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von willebranda do leczenia choroby von Willebranda /dostawa koncentratów czynników krzepnięcia w latach 2014÷2015
ZZP-03/14


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.