Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10553/JP/13 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.11.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.