Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10419/AB/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest Cześć I zamówienia - kompleksowa usługa obejmująca wykonanie projektu graficznego i druk ulotki skierowanej do kobiet w ciąży w nakładzie 170 000 sztuk w formacie A4, obejmującej projekt graficzny, skład, łamanie, korekty (redakcyjna, techniczna), naniesienie korekty przez Zamawiającego, przygotowanie w formie elektronicznej do druku oraz w formie wydruku próbnego koloru (proof), druk i dostawę w jedno miejsce na terenie Warszawy.
Część II zamówienia - kompleksowa usługa obejmująca wykonanie projektu graficznego i druk informatora pod tytułem Ciąża i poród w nakładzie 10 000 egzemplarzy w formacie A5, obejmującej, projekt okładki, układ graficzny stron, wykonanie ilustracji (minimum 6,wymiary minimum 5x5 cm, w tym promujące: aktywność fizyczną u kobiet w ciąży, karmienie piersią), skład, łamanie, korekty (redakcyjna, techniczna), naniesienie korekty przez Zamawiającego, przygotowanie w formie elektronicznej do druku oraz w formie wydruku próbnego koloru (proof), druk i oprawę, dostawę w jedno miejsce na terenie Warszawy

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 13.11.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 28 listopada 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.