Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10727/AB/13 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Wykonanie projektu budowlanego
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 7.11.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- formacie *pdf z dnia 12 listopada 2013 roku
- formacie *pdf z dnia 13 listopada 2013 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 21 listopada 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.