Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
ZZP-58/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.