Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10500/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 10.10.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.