Ogłoszenie o zamówieniu


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 r. w 19 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
ZZP-139/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.