Ogłoszenie o wyborze ofert


Wybór uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się jesienią 2013 r.
ZZP - 47/13
cz.2


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.