Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-10376/JP/13 + Ogłoszenie o wyniku postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Przeprowadzenie kursów językowych.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 2.09.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.