Ogłoszenie o wyborze oferty


Wybór organizatorów kształcenia, prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP - 98-113/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.