Ogłoszenia o unieważnieniu czynności wyboru oferty z dnia 19.06.2013


Ogłoszenia o unieważnieniu czynności wyboru oferty z dnia 19.06.2013 na przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
znak: ZZP-27/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.