Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-10105/JP/13 (Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej dla dzieci i ich rodziców/opiekunów podczas uroczystości wręczenia nagród Laureatom konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta w ramach Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko. Usługa gastronomiczna składać się będzie z bufetu powitalnego oraz obiadu w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Zdrowia, przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 18.07.2013
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 31 lipca 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.