Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych


Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców, którzy zapewnią ekspertów niezbędnych do oceny wniosków aplikacyjnych składanych w ramach konkursu do programu PL07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 35/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.