Ogłoszenie o zamówieniu


Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
ZZP-104/13
poz. 1÷8 (wojew. mazowieckie).


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.