Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2013 r.
- znak sprawy: zzp-111/13 poz. 1÷3(wojew. Warmińsko-mazurskie)


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.