Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, którerozpoczną się w 2013 r.
- znak sprawy: ZZP-110/13 poz. 1÷4 (woj. świętokrzyskie)


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.