Ogłoszenie o zamówieniu


Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu specjalistycznego "wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego" dla pielęgniarek/pielęgniarzy systemu państwowego ratownictwa medycznego - województwo: mazowieckie
ZZP-88/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.