Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9523/AB/13 (+ zmiany do siwz + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie o obiektach przy: ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, Al. Jerozolimskich 155, a także konwojowanie wartości pieniężnych
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 22-05-2013.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Zmiana do siwz
- w formacie *pdf 23.05.2013
- w formacie *html 29.05.2013

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.