Ogłoszenie o zamówieniu


Wybór organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie „pielęgniarstwa ratunkowego” dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pt. „profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie dolnośląskim
ZZP-64/13


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.