Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9542/AB/13 + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postepowania


Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w tym blacharsko-lakiernicze
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 18.04.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf

Wynik postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.