Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9430/AB/13 (+ Wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia dostawa maksymalnie 260 szt. miesięcznie, imiennych kart umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez uprawnionych pracowników.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 09.04.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf

Wyjaśnienia do siwz → 15.04.2013 r.
- w formacie *pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania → 23.04.2013 r.
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.