Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9330/AB/13 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 Tablic z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu i 4 Bannerów (roll-up) - stojaków informacyjno-promocyjnych oraz dostarczenie ich do adresatów wskazanych przez Zamawiającego
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 18.02.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf
(z dnia 20 lutego 2013 r.)
- w formacie *pdf
(z dnia 22 lutego 2013 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 4 marca 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.