Ogłoszenie o wyborze oferty


Organizacja cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców programu operacyjnego poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego z mechanizmu finansowego EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014.
ZZP - 144/12


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.