Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9075/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 13.12.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf (2012-12-17)

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 18 grudnia 2012 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *pdf (z dnia 18 grudnia 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 11 stycznia 2013 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.