Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9074/JP/12. (+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Ministerstwa Zdrowia następującego sprzętu komputerowego:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym i monitorami - 3 szt., Zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym - 3 szt.,
Drukarki - 2 szt., Notebooki - 3 szt.,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Stacje robocze z oprogramowaniem biurowym i monitorami -
4 szt. Laptop - 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. Drukarki - 2 szt.,

– przetarg nieograniczonyOgłoszenie → 05.12.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 14 grudnia 2012 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.