Ogłoszenie o wyborze oferty


Wybór zespołu składającego się z 3 wykładowców mających za zadanie przeprowadzenie wykładu wraz z prezentacją podczas jednodniowych szkoleń Konferencji w ramach projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej Szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji zoz, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
ZZP - 129


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.