Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9014/JP/12 ( + wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa niżej wymienionych artykułów promujących Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 1. Kalendarz książkowy na rok 2013 - 300 szt. 2. Kalendarz kieszonkowy na rok 2013 - 300 szt. 3. Kalendarz typu biuwar na rok 2013 - 500 szt. 4. Kalendarz naścienny trójdzielny na rok 2013 - 500 szt. 5. Kalendarz wieloarkuszowy na 2013 rok - 200 szt. 6. Kalendarz wieloarkuszowy na 2013 rok - 500 szt. 7. Przygotowanie, druk i dostawa toreb papierowych - 1000 szt
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 27.11.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf (2012-11-28)

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf (2012-12-03)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 12 grudnia 2012 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.