Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9005/JP/12 (+ Zmiany do siwz + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej:
1. 3 licencji na oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat.
2. 1 licencji na oprogramowanie Microsoft Exchange Server Standard 2010 lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat.
3. 600 licencji Client Access License Windows Exchange Server Standard 2010 Device lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat.
4. 600 licencji System Center Configuration Manager Client per OSE lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat.
5. 2 licencji Microsoft Visual Studio Professional 2012 with MSDN lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat,

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 23.11.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Zmiany do siwz
- w formacie *pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *pdf

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf (2012-11-29)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (2012-12-10)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.