Ogłoszenie o zamówieniu


Na usługę bieżącego opracowywania na rzecz zamawiającego wyników ankiet monitoringowych dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
ZZP - 130/12


Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.