Ogłoszenie o wyborze oferty


Organizacja i kompleksowa obsługa 16 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych w ramach projektu systemowego wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki do dokumentu :

© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.