Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5845/AB/12 ( +Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla Ministerstwa Zdrowia: Cześć I - serwery - 10 sztuk Część II - macierz dyskowa wraz z infrastrukturą sieciową (przełącznik sieciowy typ A - 2 szt. ) Cześć III - przełącznik sieciowy typ B - 3 szt., - kontroler sieci bezprzewodowej z 7 punktami dostępowymi, - router brzegowy/firewall z oprogramowaniem - 1 szt.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 12.11.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf
15.11.2012

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 19 listopada 2012 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.