Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5844/JP/12 (+ wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Ministerstwa Zdrowia następującego sprzętu komputerowego: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor - 14 sztuk.,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Skanery - 6 szt.
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym i monitorami - 3 szt., Zestawy komputerowe z oprogramowaniem biurowym - 3 szt.,
Drukarki - 2 szt, Notebooki - 3 szt.,
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Stacje robocze z oprogramowaniem biurowym i monitorami
- 4 szt. Laptop - 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. Drukarki - 2 szt;

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 12.11.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 27.11.2012 r.)


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.