Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – AGZ – 270-5777/AB/12 (+ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej 2 spotkań organizowanych przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. I spotkanie - 26.09.2012 r., Sala Kolumnowa w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie II spotkanie - 09.10.2012 r., sala nr 17 w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 08.08.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.