Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5704/AB/12 (+ wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest: Część I - zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie internetowego serwisu informacyjno-promocyjnego w ramach Projektu, na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze w terminie do 20 dni od dnia podpisania umowy oraz świadczenie usług hostingowych w okresie od dnia zainstalowania Serwisu na serwerze do dnia 3l stycznia 2013 r. Część II - świadczenie usług hostingowych, w terminie od 1 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. na zapewnionym przez Wykonawcę serwerze, zgodnie z wymogami określonymi w siwz.
– przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 19.06.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html (z dnia 25 czerwca 2012 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *pdf (z dnia 25 czerwca 2012 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.