Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie całodziennych spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu(program partnerski z darczyńcami) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.03.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.