Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5584/JP/12 +Wyjaśnienia do SIWZ + zmian ogłoszenia + ogłoszenia o wyniku postępowania


Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania określone w siwz. W ramach umowy Wykonawca dostarczy licencje (w tym 1 licencję wielostanowiskową dla 105 jednoczesnych użytkowników w sieci LAN oraz 3 licencje jednostanowiskowe). Termin realizacji:12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2012 r.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 15.02.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html
Wyjaśnienia do SIWZ
→21.02.2012 r.
- formacie *pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
→21.02.2012 r.
- formacie *pdf
Ogłoszenia o wyniku postępowania
→06.03.2012 r.
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.