Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5474/JP/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej: 1.5 licencji na oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard (WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL) lub równoważne bez prawa do aktulizacji 2.600 licencji Client Access License (WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL DvcCAL) wraz z prawem uaktualnienia do końca 2011 roku lub równoważnych
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 1.12.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
→ 13.12.2011 r.
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.