Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5452/AB/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawa dla Ministerstwa Zdrowia fabrycznie nowych 27 sztuk notebooków i 10 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 16.11.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.