Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5450/JP/11 + Zmiana do ogłoszenia + Zmiana do SIWZ + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 80 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 80 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu Pod Czterema Wiatrami w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Etap I Dostawa fabrycznie nowych okien wraz z podokiennikami w ilości 80 szt - do 28 grudnia 2011 r.
Etap II Demontaż i montaż nowych okien wraz z podokiennikami w ilości 80 szt. - do 30 kwietnia 2012 r.

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.11.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Zmiana do ogłoszenia
- formacie *pdf

Zmiana do siwz
- formacie *pdf

Wyjaśnienia do siwz
23.11.2011 formacie *html
25.11.2011 formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf


© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions.